Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifikationer

Plan

Föreningen Popkollo Malmös styrelse har tillsatt en planeringsgrupp på fem personer som även kommer att arbeta som musikhandledare och koordinatorer under kollot. Planeringsgruppen ansvarar för planering, rekrytering, finansiering, marknadsföring och genomförande av ett sommarkollo 2019. Planeringsgruppen träffas regelbundet och delar upp arbetsuppgifterna, som kontakt med deltagare, gästartister, ledarkontakter, schemaläggning, lokaler, planering av innehåll och workshops.

Utförande: 25 platser, 12-16 år, ingen tidigare erfarenhet behövs.

1 planeringsdag, samt kollo vecka 27, 2019.

Popkollo kommer att arrangeras på Arena 305 i centrala Malmö. Popkollo har tillgång till hela musikhuset som består av 5 replokaler, 3 studios, 1 DJ rum, ett café med liten scen och en stor konsertlokal som tjänar som sovsalar under popkolloveckan.

Popkollo står för alla måltider och deltagarna äter tillsammans varje dag.

Target users

Målgruppen är tjejer och transpersoner mellan 12-16 år som vill lära sig att spela instrument, skriva låtar, lära känna människor med samma intresse eller bara få vara i en trygg och öppen miljö för en vecka.

Både tjejer och transpersoner är begrepp som kan betyda olika saker för olika personer. Ordet transperson är ett paraplybegrepp som handlar om könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Ordet innefattar många olika identiteter, några av dem är: transtjej, transkille, icke-binär, intergender, genderqueer och gender fluid.

Vi på Popkollo välkomnar alla som själva tycker att de stämmer in i vår målgrupp; tjejer och transpersoner. Vi bryr oss alltså inte om vad som står i ditt pass eller vad andra vanligtvis läser dig som, utan det som är viktigt för oss är att du själv känner att Popkollo är en plats för dig.

Goal
Att genomföra ett musikläger för 25 unga musikintresserade tjejer och transpersoner, som ska få chansen att lära sig spela i band i en trygg miljö. Där deltagarna kan få vara sig själva oavsett bakgrund etnicitet, funktionalitet, socioekonomisk bakgrund och könsidentitet. Det övergripande målet att stärka kulturlivet för tjejer och transpersoner och därav skapa en gemensamt sammanhang för målgruppen.
Budget

Kostnader:

Personalkostnader och arvvoden

Resekostnader

Lokalhyra

Material

Teknik

Marknadsföring

Mat

Boende

Övriga kostnader

Totalt: 135 000 kr

Intäkter:

Popkollo Riks

Studieförbund ABF

Totalt: 120 000 kr

CrowdCulture:

100 pers som ger 50 kr

50 personer som ger 200 kr

Totalt: 15 000 kr 

0%