Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

100%

Stensjöäng för ALLA även rullstolsburna

Kreatör: marianna@agetorp.se Sweden Dans / Performance / Teater / Cirkus/Demokrati / Politik / Samhälle/Miljö / Hälsa / Mat/Deltagande / Festival / Lek / Spel
Synopsis

Beskrivning

Det obegränsade sinnet

Alla våra sinnen är en oerhörd källa för upplevelser, känslor och intryck.

De ofärdiga är arbetsnamnet för vårt nya samverkansprojekt. Alla har vi olika begränsningar, inte enbart de vi traditionellt kallar rörelsehindrade eller rullstolsburna. Syn- eller hörselnedsättning, blyghet - alla kan vi vara ”ofärdiga” på något sätt. Det kan också gälla olika former av känslighet för upplevelser, starka sinnesintryck etc eller bara oförmåga till social gemenskap. Vår mångfald av sinnen ger oss möjlighet att vara kreativa och skapande människor. Det vi kan uppleva som en begränsning kan istället bli vår tillgång, eftersom andra sinnen ofta skärps.

Samverkan
Nu vill vi i samarbete med olika kulturutövare och tillsammans med våra besökare här på Stensjöäng skapa ett projekt som ska synliggöra denna unika mötesplatsen mitt i skogen. Alla uppmanas att i någon form förmedla sina intryck av besöket här. Det kan vara foto, teckning, installation, musik eller något helt oväntat uttryckssätt. Detta ska vi sedan sammanställa till en digital berättelse som kan laddas upp på Youtube för att delas och spridas vidare på olika sociala medier. I höst bjuder vi sedan in till VERNISSAGE/FILMVISNING/MUSIK som bygger på det material vi fått in från våra besökare.  Vi kommer att bjuda in skolor, universitet, förskolor, handikappföreningar ,  äldreboende och institutioner för ungdomar med olika former av känslighet, begränsningar eller svårigheter, för att kunna ta del av kulturen på Stensjöäng, dess natur och kulturuttryck.
 Den samverkan vi vill förverkliga med detta projekt är att lyfta fram att vi är alla Ofärdiga, alla har vi olika begränsningar, olika upplevelser, olika sinnesintryck. Den tillgänglighet vi vill erbjuda är inte enbart för de vi traditionellt kallar rörelsehindrade, utan oss alla med våra begränsningar och förmågor.

Tillgänglighet
I år kan välkomna nya grupper till STENSJÖÄNG, som vi tidigare inte kunnat bjuda in pga. att natur och kulturmarkerna inte varit gångvänliga eller rullstolsanpassade.

Projektet vänder sig till alla i Kronobergs län och angränsande områden - men kommer att visas på alla tillgängliga digitala medier på nätet – för att sprida informationen globalt. Lokalt och globalt- glokalt.
I Oktober kommer vi att bjuda in till filmvisning/vernissage av denna digitala berättelse med dess inskickade bidrag och visa både på plats lokalt och globalt. Vi hoppas då att delar av vår nya handikappanpassade stig kan invigas och tas i bruk.

Vi vill med detta nya projekt lyfta fram Stensjöäng för alla. Även rullstolsburna. Stensjöäng är ett konst och kulturprojekt med den kultiverade naturen som grund.
Det nya i denna projektansökan är att öppna upp och samverka för nya grupper, även de som av olika anledningar är rullstolsburna, går med rullator eller behöver hjälpmedel. Om vi kan tillgängliggöra Stensjöäng på detta sätt kan vi också samverka med skolor och andra instituitioner. Stensjöäng kommer också att kunna användas en större del av året, vilket inte är möjligt nu. Att iordningställa en Toalett för alla besökare och de som är rullstolsburna, finner vi som en nödvändighet för att kunna arbeta vidare med trovärdighet.
Under 2016 öppnar verksamheten med Konst och Kulturrunda, senare deltagande i Tusen Trädgårdar – genom Trädgårdsriket och vi planerar fler konst och kulturarrangemang under året som än så länge är utan fast datum. Se vår hemsida och blogg. Genom att vi vill tillgängliggöra Stensjöäng också för de med röselsehinder gläder det oss mycket att Stensjöäng kan bli mer känt och besökas av fler natur- och kultur intresserade i Kronobergs län, med alla dess kommuner. Kultur är mer än de tätortscentrerade konst, kultur och historiskt orienterade institutioner som tillhandahåller evenemang och aktiviteter. Vi vill att landsbygd och glesbygd skall leva, utvecklas och vara en självständig motor för hela samhället..
Följ oss gärna på:

Facebook
Mariannas blogg
Hemsida
Instagram
Youtube
Twitter

Läs projektspecifikationerna

Kommentarer