Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifikationer

Plan

Föreningen Sjuksköterskornas semesterhem i Utvalnäs ser ett behov av att modernisera föreningens fastighet. Föreningen har inte själv valt att ansluta vatten och avlopp. Det är ett kommunalt beslut som alla fastigheter på Norrlandet får underkasta sig. Föreningen har genom ett riktat lån från medlemmar klarat av att betala kostnaden för anslutningspunkten vid tomtgräns.

Syftet med projektet är att synliggöra ett unikt kulturarv i Gävle: ett fiskehemman som är bevarat sedan 1800-talet. Vi behöver tänka nytt och annorlunda för att kunna bevara det gamla fiskehemmanet. Framtiden innebär också att anpassa och förändra verksamheten så att andra aktörer kan finnas i föreningens fastighet i Utvalnäs. Att utöka verksamheten att förutom uthyrning till föreningens medlemmar öppna upp för andra grupper som är i behov av rekreation.

Hur charmigt och pittoreskt det än är att inte ha rinnande vatten och inkopplat avlopp så betyder det en avsevärd begränsning i den typ av verksamhet som vi i egen eller gemensam regi kan bedriva. Ett steg in i framtiden är att koppla in vatten och avlopp från den anslutningspunkt som vi nu har. Det första vi då behöver göra är att gräva ner en avloppspump samt dra fram sommarvatten från VA-nätet,

Den konkreta planen i nuläget är att samla in pengar för att under hösten 2019 gräva ner avloppspumpen samt dra fram ledningar från det kommunala vattnet till en kran för sommarvatten. Den till synes lilla detaljen betyder mycket för ett utökat användande av fastigheten.

Target users

Tre målgruppen finns för kampanjen:

1) Medlemmar i föreningen Utvalnäs semesterhem för sjuksköterskor

2) Aktörer som kan tänka sig att bedriva verksamhet i samarbete med oss när fastighetens förutsättningar förbättras.

3) Personer som stödjer föreningens historia, vill bevara kulturarvet och föreningens målsättning med kampanjen

Goal

Målet med kampanjen är att synliggöra Utvalnäs semesterhem för sjuksköterskor för en bredare publik och arbeta för att bevara fastigheten som kulturarv.

Verksamheten behöver breddas till andra grupper som föreningen kan samarbeta med och som är i behov av rekreation i skärgårdsmiljö.

Som en del av kulturgärningen finns behov av att skapa förutsättningar så att andra grupper än föreningens medlemmar kan och vill utnyttja det gamla fiskehemmanet. Att möjliggöra verksamhet under den del av året som husen i dag inte nyttjas, då främst på höst och vår. Kampanjen kommer bland annat att användas till detta.

Budget

Iordningställande av sommarvatten samt nergrävning av avloppspump beräknas kosta ca 35 000:-. Egna insamlade medel beräknas ge 10 000:- kr, 5 000:- kan tas från egna kapital och övriga 20 000:- kr beräknas komma från Crowdculture.

119%