Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifikationer

Plan

SKULPTUR AV FRIDA STÉENHOFF I SUNDSVALL?

Författaren och feministen Frida Stéenhoff var verksam och bosatt i Sundsvall under 21 år, dit hon kom som nygift 1887 och lämnade 1908. Under viktiga levnadsår från 22 till 43 år här föddes också parets två barn. I Sundsvall fick överklasskvinnan Frida från Stockholm, inte minst genom sin mans arbete som fattigläkare, inblick i de fattigas, böndernas, barnhemsbarnens, de intagna på fängelset och de prostituerades levnadsvillkor. Hennes engagemang ledde under 1890-talets början också till uppdrag för Sundsvalls fattigvård. Frida tog också dessa erfarenheter vidare i sina möten i Sverige och i Europa med socialister, liberaler, kvinnosakskvinnor, författare, konstnärer, nykterhetsivrare m fl. Det var under åren i Sundsvall hon blev författare och samhällsdebattör. Det var här hon skrev sina viktiga dramer och debattskrifter och höll föredrag som resulterade i löpmetrar av pressdebatt. Frida Stéenhoffs författarskap väckte protester, men hon vann också starka sympatier, i Sundsvall och landet runt. Hennes framtidsvisioner var livsbejakande när hon propagerade för fri kärlek, jämställda äktenskap, kvinnans politiska rösträtt, barnbidrag, moderskapspeng, barnbegränsning, mot den sexuella dubbelmoralen och prostitutionen samt mot nationalism och för internationalism och pacifism.

På senare år har pionjären Frida Stéenhoffs insatser i det moderna samhällsbygget uppmärksammats allt mer; i en biografi av professorn i historia Christina Carlsson Wetterberg, en film av Björn Berge, nytryck av tre av hennes texter i boken Blott ett annat namn för ljus, i föredrag, tidningsartiklar, uppslagsverk, radioprogram, dramatiserade stadsvandringar och utställningar på Sundsvalls museum

2016 lämnade Qvinnouniversitetet Sundsvall/Timrå in ett förslag till Kultur- och Fritidsnämnden i Sundsvall om att en skulptur över Frida Stéenhoff skulle resas i Esplanaden vid Sundsvalls teater. Idén föddes ursprungligen hos arbetsgruppen för Sundsvalls kvinnokarta. Förslaget har tagits emot positivt av nämnden och av Sundsvalls museum, men finansieringen är ännu inte löst. Under våren 2017 lämnade 12 kvinnoföreningar och kulturföreningar in skrivelser till Kultur- och Fritidsnämnden där de uttryckte sitt stöd för skulpturen. En namninsamling gav 418 namn.

Om idén realiseras skulle skulpturen bli en feministisk pendang till Gustaf Adolf-statyn på Stora torget. Den skulle hålla minnet av Frida Stéenhoff levande och berika kulturbilden av Stenstaden.

Target users

Alla kvinnor och män i Sundsvall och landet i övrigt

Goal

Att möjliggöra och resa en skulptur av Frida Stéenhoff I Sundsvall.

Budget

Som ett projekt av offentlig konst drivs detta av kommunen. Totalkostnaden beräknas bli 600.000-700.000 kr inklusive tävling, skissarvoden, markberedning, skulptering mm

192%