Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

100%

Satellitstaden

Kreatör: isabello
Synopsis
Beskrivning Satellitstaden är ett offentligt konstprojekt som utnyttjar Fittjas hundratals parabolantenner som konstnärliga ytor och gör dem till färgklickar. Projektet genomförs i Fittja i Botkyrka kommun men når via en interaktiv hemsida ut till hela världen. Projektet bygger på medverkan. Varje deltagande parabolägare väljer själv färgen på sin parabol och bidrar också till projektet med en kort berättelse. Färgen läggs på parabolantennen och berättelsen publiceras på projektets interaktiva hemsida. Detta gör att varje parabolantenn kan bli både mottagare och sändare av signaler, som tillsammans skapar en ny porträtt av miljonprogramområdet och dess invånare. På plats kommer man kunna njuta av en förändrad stadsområde med dess unika färgade parabolantenner - Fittja får samtidigt en ny uppfattning av sig själv och världen kan se en mer positiv stadsbild bortom den negativa bilden som skapades av medierna i sista åren. Projektet har hittills fått finansiering till installationen med färgprickarna, men nu saknas det finansiering att skapa dess interaktiva hemsida och publikation. Stöd från crowdculture skall inriktas till dessa två komponenter som når ut till en global publik. På denna framtida interaktiva hemsidan kommer besökaren att klicka på en färgade prick på kartan och läsa den berättelse som parabolägaren vill sända till omvärlden via sin deltagande via parabolantenn. Det är också möjligt att reagera på berättelsen via hemsidan och att bidra till att skapa ett nytt kommunikationsnätverk utanför Fittjas medialandskap. I en kommande publikation skall ges information om projektets genomförande. Syftet med publikationen är att visa på nya möjligheter för konstnärlig verksamhet i det offentliga rummet och demonstrera hur allmänheten kan medverka. Projektet genomförs av forskaren och konstnären Isabel Löfgren i samarbete med konstnären Erik Krikortz och har stöd från Konstfack Curatorlab, Kulturbryggan och har Botkyrka Konsthall/Residence Botkyrka, Mångkulturellt Centrum och AB Botkyrkabyggen som partners. Kontext Parabolantennerna är problematiska inslag i förorter i hela landet. Projektet handlar lika mycket om media såsom stadsplanering. Båda sammanhangen skapar lokalsamhällets mångfaldiga kulturella identitet. De anses vara fula och störande för stadsbilden. De hänger farligt ut från balkongerna på fasaderna och på vissa håll är de rentav förbjudna. Man kan också betrakta problematiken på ett helt annat sätt: förekomsten av parabolantenner i miljoprogramområde innebär att deras ägare - som ofta (men inte alltid) är invandrare - har tillgång till medier från sina hemländer och från hela världen. Detta är en stor del av livet i förorter som Fittja där invånare vill vara närvarande till sina kulturer genom TV sändningar från hemländer eller från diasporiska TV kanaler som spelar ett stort roll i vardagslivet. Att kunna välja på det man ser är av stor betydelse i ett demokratiskt samhälle. Parabolantennerna inverkar också på stadsmiljön, speciellt inom miljonprogramområdenn där parabolantenner har blivit en del av arkitekturen liksom många liknande orter i hela landet men också i andra länder. I Fittja där projektet spelas ut dessutom är miljonprogrambyggnader k-märkta. Syfte Projektet syftar att ge varje deltagare möjlighet att skapa sig en förnyad och kollektiv stadsbild med mycket enkla men effektiva medler. Vi siktar att färglägga minst 40 paraboler i orten. Hittills har vi färglagd 20 stycken. Vi har gjort en kort intervju med varje parabolägare och har redan 20 berättelser att kommunicera genom den framtida interkativa hemsida. Nu i våren 2012 kommer vi att fortsätta samla deltagare genom olika aktiviter i Fittja och kartlägga dessa berättelser i hemsidan. I slutresultatet, projektet mynnar ut i ett slags social skulptur både på plats såsom på Internet. Med den tillhörande interaktiva hemsidan skapas ett nytt verktyg för kommunikation mellan deltagarna och omvärlden. Tidsplan: Projektet började i Juli 2011 och avslutas i maj 2012 Juli-Augusti 2011: Koncept utveckling September - December 2011: Första genomförandefas - 20 parabolantenner Mars-April 2012 - Andra genomförandefasen - 20 parabolantenner April 2012 - Bygga hemsidan och samla ihop projektets dokumentering Maj 2012 - Inviggning av installationen, hemsidan och publikationen. Budget: Budget: 140.000 kronor 70.000 löner (konstnärer och assistenter) 25.000 material kostnader 5.000 marknadsföringsmaterial 5.000 transportkostnader 15.000 interaktiv hemsida (programmering och formgivare samt webbhotell, etc.) 20.000 publikation (redaktör, formgivare, fotografiering, dokumentering, etc.)* exkl tryckkostnader

Läs projektspecifikationerna

Kommentarer