Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

101%

Leif Ahrle Tänk med hjärtat

Kreatör: MHY Gävleborgs län, Sweden, Sweden Bildkonst / Skulptur / Utställning/Film/Humor/Miljö / Hälsa / Mat/Hantverk / Hemslöjd / Snickeri
Synopsis

Leif Ahrle arbetade som skådespelare i tjugoåtta år. Han var på Stadsteatern, Riksteatern, Dramaten och Sveriges Television. Bägge hans föräldrar var framgångsrika skådespelare. Hans pappa Elof Ahrle spelade in mellan nittio och hundra långfilmer. Han var med i fyra långfilmer per år under en period, framför allt på 40-talet. Och pappans popularitet präglade naturligtvis Leif.

Leif tyckte på slutet att det blev för jobbigt att stå på scen, ju mer åren gick desto mer krav ställde han på sig själv. För att bli riktigt bra måste man ”gifta sig med teatern”. Han var inte tillräckligt motiverad att vara skådespelare. Mentaliteten var inte tillräckligt intressant för Leif. Det märkliga med skådespeleri är att man ska vara väldigt hårdhudad och känslig, men Leif tyckte att han var mer känslig än hårdhudad.

Leif fick under den tiden ett hjärtproblem och trodde att han skulle dö hela tiden. Han utsatte sin kropp för alldeles för stora påfrestningar. Han ställer sig den avgörande frågan: ”Jag har ett liv att förvalta, ska jag då gå omkring och må dåligt i det här livet?”

Leif lämnade sitt skådespeleri och blev inspirerad av sin gode vän Erik Höglund, en av Sveriges största glaskonstnärer, som gjorde revolutionerande glaskonstverk.

Leif Ahrle har nu arbetat med konstglas i trettio år, en för honom hela tiden kreativt oerhört spännande konstnärlig process. Han har deltagit i en mängd separat- och samlingsutställningar både i Sverige och i länder som USA, Hongkong, Spanien, Belgien, Finland och Frankrike.

”Hjärtan är ju banalt, ju längre jag lever desto mer inser jag att det här med hjärtat, kärlek, omtanke, alla de där bitarna är primära i livet. Jag försöker uttrycka det med hjärtat som motiv och konstnärlig symbol.”

Leif Ahrle: Think with the heart

Leif Ahrle worked as an actor for twenty-eight years. He was at Stadsteatern, Riksteatern, Dramaten and Sveriges Television. Both his parents were successful actors. His father Elof Ahrle recorded between ninety and one hundred feature films. He participated in four feature films a year for a period, especially in the 40s. And, of course, his father's popularity was characterized by Leif.

At the end, Leif thought it was too hard to stand on stage, the more the years went the more demands he made on himself. To get really good you have to "marry the theater". He wasn't motivated enough to be an actor. The mentality was not interesting enough for Leif. The strange thing about acting is that you have to be very hard-skinned and sensitive, but Leif thought he was more sensitive than hard-skinned.

During that time, Leif had a heart problem and thought he would die all the time. He exposed his body to too much stress. He asks himself the crucial question: "I have a life to manage, should I go around and feel bad in this life?"

Leif left his acting and was inspired by his good friend Erik Höglund, one of Sweden's largest glass artists, who made revolutionary glass artwork.

Leif Ahrle has now worked with art glass for thirty years, an artistic process that is incredibly exciting for him all the time. He has participated in a number of separate and collective exhibitions both in Sweden and in countries such as the United States, Hong Kong, Spain, Belgium, Finland, and France.

"The longer I live the more I realize that this with the heart, love, consideration, all those pieces are primary in life. I try to express it with the heart as a motif and artistic symbol. ”

Läs projektspecifikationerna

Kommentarer