Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

100%

Klaverenshus öppnar i Markaryd

Kreatör: klaverenshus Sweden Musik / Ljud / Klubb / Konsert
Synopsis

Klaverens Hus www.klaverenshus.se är en unik institution för klaver, kammarmusik och forskning. Klaverens Hus vill vara en miljö för annorlunda upplevelser och en plattform för levande möten mellan musik, litteratur, konst, design och hantverk.

Vi bevarar instrument och hantverk efter våra piano- och orgelfabriker och skapar en vacker utställning om dem. Vi ger konserter, håller föredrag och ger ut publikationer. Vi ger kurser i skötsel och vård av instrumenten och hur man spelar på dem. Vi vill inrätta en forsknings- och restaureringsateljé för vård av samlingarna.

Hjälp oss att låta detta rika kulturarv få komma till sin rätt och blomma i vår tid!

 

Läs projektspecifikationerna

Uppdateringar

Många hantverk möts

Målad anhängningsplatta till taffel nr 249 av C. A. Tenggren i Linköping (1860-tal).

 

Musik och industrihistoria

J.G. Malmsjös pianofabrik vid Gamla Allén i Göteborg (1869).

Klaverens Hus är ett tacksamt turistmål med besökare från hela världen. Klaverens Hus är inget museum utan en levande musikinstitution med forskning och kunskapsuppbyggnad som bas. Vi är internationellt riktade och vänder oss till alla, som är intresserade av kultur och värnar om vårt kulturarv. Även om vi har klaveren i fokus och de kulturer dessa förknippas med genom tiderna, är vi öppna för all musik.

Ett besök i Klaverens Hus är en upplevelse, som talar till alla sinnen. Ingen av våra besökare har gått oberörd från oss. Alla hittar de någon aspekt de upptäcker och fascineras av.

Vår utställning ger ett spektrum av instrumentens egenart och skönhet, av former och färger i kombinationen med handens och örats konster. Våra konserter är viktiga för att sprida kunskap och förståelse för de äldre instrumenten, som låter annorlunda än de moderna och också är annorlunda att spela på. Att höra de äldre instrumenten ger upplevelser av annorlunda klanger och ovanlig gestaltning, välkända toner men ändå en ny musik.

Klaveren har två ansikten – möbelns utformning och klangens egenskaper. De spänner över många ämnesområden och lockar därför ett flertal olika intressegrupper. Dit hör självklart musiker och sångare och företrädare för andra estetiska ämnen som konstnärer, arkitekter, formgivare och konsthantverkare, t.ex. bildhuggare och konstgjutare, liksom författare och skådespelare.

I piano- och orgelfabrikerna möttes många yrken och kompetenser, vars sentida efterföljare söker rötterna till sina egna verksamheter. Vår hantverks- och industrihistoria speglar bl.a. snickare, kassmakare och omlimmare, resonansmakare och bordmakare, metallarbetare, strängspinnare och filare, sammansättare (av mekaniker), stämmare och intonatörer. För våra egna instrumenttekniker är det viktigt att förstå grunden för utvecklingen och kunna sätta in instrumenten i sina sammanhang.

Vi riktar oss även till alla som är intresserade av hur och i vilka sammanhang klaveren använts genom tiderna. Även här är det stor spännvidd bokstavligen ”från slott till koja”. Visste ni t.ex. att orgelharmoniet både är ett konstmusikaliskt instrument med en egen repertoar och ett folkligt instrument, som delvis har gemensam repertoar med handklaveret/dragspelet?

Kom och upptäck klaverens mångfald och rika värld!

 

Läs fler projektnyheter (5)

Kommentarer