Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifikationer

Plan
Target users
Goal

Att vi på premiären kommer att kunna hålla tillräckligt låga biljettpris för att så många som möjligt ska ha möjligheten att upptäcka opera utan att behöva spendera hela semesterpengen. 

Budget

Förutom biljettintäkter finansierar Kamraterna sina produktioner med stöd från Statens Kulturråd, Stockholms stad, ABF. Vår totala budget (inklusive löner och produktionskostnader som lokalhyra, scenografi och marknadsföring) för hela projektet är 620000 kr. Av dessa betalar vi minst 42000 kr till förlagen för uppföranderättigheterna. D.v.s. ca 7 % av den totala budgeten. Vi använder crowdfunding för att täcka delar av den kostnaden d.v.s. 15000.

107%