Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

0%

i Jorden i Solen

Kreatör: I JORDEN, I SOLEN Skåne län, Sweden, Sweden Bildkonst / Skulptur / Utställning
Synopsis

I JORDEN, I SOLEN är ett nytt projekt av skulptören Vibeke Glarbo och målar Anne Maria Udsen. 

Skulptør Vibeke Glarbo og maler Anne Maria Udsen ønsker at gøre det tværkunstneriske og flerstemmige nærværende i en udstilling, der er bygget op som en rumlig og visuel fortælling, der åbner op for nye læsninger af kunsten. Kunstnerne tager hjælp af poesien til at åbne en dør mod tilværelsens mysterium og målet er at skabe en udstilling der berør.Glarbo visar installatoriska verk och bronser, medan Udsen visar måleri og grafik.

Tillsammans ska vi gestalta den 400 m2 stora Krapperup konsthall, som utgörs av ett enda stort rum. Utställningen ska belysa kampen mellan ljuset och mörkret i en gemensam dialog. Vi behandlar naturens cykler och de basala elementen jord och sol, som är nödvändiga för livets bestånd. På ett mera subtilt plan är det viktigt, at ha en fot på jorden och att ha huvudet i ljuset för at häva oss över det jordbundna och att erkänna världen.

Konstnärerna tar hjälp av poesien till att öppna en dörr mot tillvarons mysterium och målet är att skapa en utställning som berör. Syftet är att skapa dialog mellan poesi, objekt, måleri och installation för att skapa nya förståelseramar. Natur och förgänglighet är den röda tråden i skapandet av en ny estetisk förbindelse mellan poesi och konst.

I en tid, när vi i hög grad påminns om att naturen inte nödvändigtvis är en opåverkbar storhet. Global uppvärmning, miljökatastrofer, biodiversitetskrisen etc. tvingar oss till omställning av livsstil och natursyn. Utställningen vill skapa peka på skörheten hos den natur, som vi er en del av. Naturen tolkas in i ett skörhetens rum med en nytänkende och estetisk karaktär - men utan domedagsprofetier. Människan är starkt förbunden med naturen som är en del av vår gemensamma och grundläggande värdegrund. Det inre landskapet har lärt att samspela med det yttre. Olika landskap i våra omgivningar har sina mentala ekvivalenter i våra inre. Därmed är vi också extremt känsliga för skiften och förändringar i naturen.

For at gøre det mulige muligt har vi lige åbnet denne kampagne på CrowdCulture til vores udstillingsprojekt. I JORDEN, I SOLEN, som vises på Krapperup Konsthall d. 25 maj til d. 23. juni 2019.

Vi behøver sponsoring til trykte baner med digte og et 32- siders katalog med fine billeder, tekst og digte! Klimavenligt papir får vi från Lessebo bruk i Sverige och AWAGAMI Factory i Japan. Vi bryder det traditionelle bogformat og anvender digte som en installation, der bygger broer. Velkommen!

Observere at sponsorering kan afdrages for firmaer.Velkommen at dele.www.annemariaudsen.com

www.instagram.com/annemariaudsen
VIBEKE GLARBO

www.vibekeglarbo.dk

I många år hade jag en stor studio som svävade på tre garageplatser. När jag korsade tröskeln, gick jag in i ett tillstånd utanför tid och rum. I samband med utställningen i Krapperup Konsthall har jag kommit in i Tomas Tranströmers universum, vilket också leder mig till tillstånd utanför tid och rum. Dikterna härstammar ofta från bilder och upplevelser i naturen och genom diktarens temperament förvandlas det till ord. Det ger mig en mycket stor känsla av närvaro och samtidigt ofta som ett fall in i en annan verklighet.

Det är i avskaffandet av tid och närvaro i nutiden att jag känner igen skapelsen. Att söka i sig själv är öppet och sårbart men också källan till styrka. Det är närvaro och liv.

Jag växte upp på Bornholm där jag med stor grad av fysisk frihet utforskade naturen, fiskade grodyngel och salamandrar, klättrade i träd och grävde hål i jorden. En stor glädje för naturen och dess fenomen grundlades där, som sedan dess varit en integrerad del av mitt konstnärliga arbete. Och det har lagt grunden för en förståelse av, att vi själva är natur och som sådan är en del av processen som förbinder liv och död. Under hela mitt konstnärliga arbete har jag ofta experimenterat med material med relation till naturen. Papper, slagg, tjära, betong, aska, gips, lava, glas, trä och även glasfiber. Parallellt har jag arbetat med skulpturer i brons, järn och sten. Här visar jag både skulpturer i mer naturliga, bräckliga material och skulpturer i brons.

Konst handlar om kommunikation på ett plan som överskrider materiell verklighet. Mina verk försöker identifiera och presentera en verklighet som innehåller en andlig dimension. Sinnena och därmed kroppen är utgångspunkten för upplevelse och erkännande av tillvaron. Bilder är äldre än tanken och ordet och kan skapa en koppling till något djupare - om det blir dikter, målningar eller skulpturer beror på den enskilda konstnärens förmågor. Och när konstverket har blivit til, måste det tas emot av medmänniskor som utifrån egna förutsättningar kan spegla sig i det och förhoppningsvis utvidga deras erfarenhet av den komplexa verkligheten vi lever i - fylld med glädje och sorger. hele mit kunstneriske virke har jeg eksperimenteret med materialer ofte med relation til natur. Papir, slagger, tjære, beton, aske, gips, lava, glas, træ og også glasfiber. Sideløbende har jeg arbejdet med skulpturer i bronze, jern og sten. Her udstiller jeg både skulpturer i mere naturrelaterede, skrøbelige materialer og skulpturer i bronze.ANNE MARIA UDSEN

I serien Residuum - something remaining målar jag insektens kvarlåtenskap. Det är skalbaggens överblivna skal, skelettet som ligger kvar efter det innehållet återgått till naturens kretslopp, som fascinerar mig. Jag försöker förstora upp en del av naturen som normalt annars inte fångar vår uppmärksamhet.

Fragmenterad och oxiderad bladmetall blandar sig med olja för att ge materialet en extra dimension som berättar om livets förgänglighet och förlust. Det är glidande övergångar och subtila växlingar som rör sig mellan figuration och abstraktion.

Genisis handlar om människornas ingrepp i det som vi kallar naturens skönhet. Idag, än mer än ofta, hittar man och spränger gränserna för genteknologins möjligheter. Jag försöker komma med frågor och skapa dialog för användning av genteknologin så att vi ska kunna ändra på naturens ordning.

Det är skrämmande. Skönhet har utvecklats till något vi inte längre kan avgöra om det är naturligt eller onaturligt.

Det svart-vita pigmenttrycket från serien Distorsions föreställer ihoptorkade agaveblad med skarpa klor.

Vi fortsätter ödelägga vårt klimat genom ökade CO2-utsläpp.Vi utrotar insekter och andra, för det mesta osynliga, väsen, som gör våra liv möjliga.

Vi talar mycket om att leva i en antroposcen tidsålder, en värld som är formad av människor. Men naturalisten och miljökämpen, E.O. Wilson, har föreslagit ett annat namn, Eremocine, ensamhetens tidsålder. Förlusten av pollinerande insekter har drastiskt ökat de senaste åren och nu märker vi förlusten. En minskning vi inte kan se med blotta ögat.

I dikten Gläntan beskriver poeten Tomas Tranströmer skalbaggen som en poetisk uppenbarelse som ligger på jorden med glänsande sköld och blir upplyst av solen. Tranströmer var själv en ivrig skalbaggssamlare och sysslade bl.a. med att fånga skalbaggens betydelse som föremål för universella skildringar av människans band med naturen.

Jag undrar om framtidens expeditioner i naturen kommer att vara lika fascinerande för de kommande generationerna?


Gåvor

100 kr.   Et stort tack!

250 kr.   En utställningskatalog 

500 kr.   Två kataloger + bok, "Skrøbelighedens Kunst" av Vibeke Glarbo  + fri entré

1000 kr. Pigmentprint "Distorsion" av Anne Maria Udsen

5000 kr. Stort Pigmentprint "Distorsions" med passepartout av Anne Maria Udsen
Udstillingsperioden: 25.05.19 – 23.06.19

Krapperup Konsthall og Museum

Krapperupsvägen 417. 263 76 Nyhamnsläge

http://www.krapperupskonsthall.seLäs projektspecifikationerna

Kommentarer
Liknande projekt

Stöd projektet
20kr är minimidonation