Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

100%

Human and Machine Människa och Maskin

Kreatör: Robert Bolin Sweden Dans / Performance / Teater / Cirkus
Synopsis

We want to make a robot come to life, and give it a possibility of taking part in a play, live, on stage. We want to give our robot a chance to speak it’s mind about the world. You can help us make this happen, and let the robot come alive at Theater Jaguar on the 9th and 10th of may during the science festival in Gothenburg and on the 23d and 24th of may at the Inter Arts Center in Malmö.


With the help of Interactive Institute,  Scenlaboratoriet will build an artistic interpretation of an industrial robot. The working process will be transparent and the results will be accessible for all through creative commons and other similar formats.


The robot and actor will be linked with biosensors and other technologies in a fight about control and the right to be perceived as a living being. At the moment we are gathering resources to finance the needed theatrical technologies for our endeavour. We want both robot and actor to be seen and heard. This is also a call for action for you to be a part of our co-creative and participatory working process. By supporting or taking part in our work, you become an extension of our project, and will help make this project come to life and become more awesome. Join us, share your ideas and thoughts, and have fun with us in our design process!


You are invited to follow and join our progress on humanandmachine.tumblr.com .Vi vill ge en robot liv och ge den en möjlighet att vara del av en teaterpjäs, live, på scenen. Vi vill ge den en chans att uttala sig om världen. Du kan hjälpa till att göra det möjligt och låta roboten komma till liv på Teater Jaguar den 9 och 10 maj under vetenskapsfestivalen i Göteborg och den 23 och 24 maj på Inter Arts Center i Malmö.


Med hjälp av interactive institute kommer scenlaboratoriet att bygga en artistisk tolkning av en industrirobot. Arbetsprocessen kommer att vara transparent och resultaten kommer att vara tillgängliga för alla via creative commons och liknande format.


Roboten och skådespelaren kommer att länkas med hjälp av biosensorer och annan teknologi i en kamp om kontroll och rätten att uppfattas som en levande varelse.I nuläget samlar vi resurser för att finansiera vår teaterteknik. Vi vill att både robot och skådespelare ska synas och höras. Samtidigt är det här en invitation att delta och vara medskapande i vår öppna arbetsprocess. Genom att stödja oss eller genom att ta del av och deltaga i arbetet kommer du att bli en förlängning av projektet och se till att det inte bara blir av utan också att det blir helt fantastiskt.

Kom och var med, dela med dig av tankar och idéer och ha kul med oss i vår design process!


Du får gärna följa och deltaga i projektets utveckling på humanandmachine.tumblr.com .

Läs projektspecifikationerna

Uppdateringar

Human and Machine version 0.6

The latest version of the experiment, version 0.6. Filmed the 27 of May in Malmö. Made with support of Inter Arts Center.

The Selfie

A short film documenting OBO the robot taking and signing the Selfie promised as one of the rewards in the campaign.

 

Läs fler projektnyheter (4)

Kommentarer