Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifikationer

Plan

Projektfas 1: Data- och erfarenhetsinsamling medelst intervjuer och källstudier. Interaktion med ett antal informanter med kunnande och erfarenheter från Hjorthagen. Centralt för denna process är Värtans IK, som i mer än 100 år varit en samlingspunkt för boende, liksom Hjorthagens Kulturhus (som drivs av ideella föreningen Folkkulturcentrum) som finns i gamla Medborgarhuset. 

I samarbete med en styrgrupp kommer därefter dramatikern Carsten Palmaer att utarbeta ett manuskript som kommer att baseras på insamlat material.

Projekktfas 2: Planering för och genomförande av en teateruppsättning. Regissör blir Stefan Böhm och medverkande några professionella aktörer men framför allt ideélla skådespelare och andra krafter. Hösten- vintern 2019-20 kommer spelet att framföras och i samband med det vill vi ordna en riktig Hjorthagsfest.. Spelplatsen är ännu inte bestämd.    

Target users

Boende och verksamma i "gamla" Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden samt övriga intresserade av  livet i området då, nu och i framtiden. Vi kommer att vända oss till olika åldersgrupper.  

Goal

Att i fas 1 (2018)

1) Genomföra ett arbete som kommer att resultera i såväl ökade insikter i konstnärligt projektarbete som i Hjorthagens historia för deltagarna i kampanjen.

2) Färdigställa ett manuskript

3) Säkerställa bidrag till det fortsatta arbetet i fas 2.

Målet i fas 2 torde framgå av ovanstående - produktion och framförande av  ett "modernt folkteaterprojekt". 

Budget

Intäkter:

     Croud Funding kamanj:         75.000

     Kulturförvaltningen :              75.000

     Annan bidragsgivare             30.000

                                                 180.000

 

Kostnader:

    Arvode till dramatiker           120.000

    Övriga arvoden                       20.000

    Lokalkostnader                       30.000

    Övrigt                                      10.000

                                                  180.000 

 

 

110%