Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifikationer

Plan

Det unika smalfilmsmaterialet från den första generationens pionjärvolontärer som är filmens grund levandegör berättelsen om Sveriges internationalisering. Denna gång berättad av några av dem som var med i det praktiska arbetet. I filmade intervjuer ger de sina personliga berättelser om vilka de var, vad de gjorde och hur det internationella solidaritetsarbetet gick till i praktiken.

I oktober 2017 slutför vi arbetet med att filma intervjuer. De pengar vi söker ska möjliggöra tid för att inleda arbetet med att klippa filmen för att söka fortsatt finansiering för att kunna slutföra projektet. 

Target users

Denna historiska dokumentär riktar sig till a) alla historiskt intresserade, och särskilt mot b) publik med intresse för internationella frågor. Inte minst fungerar filmen som undervisningsmaterial om Sveriges internationalisering och om internationellt solidaritetsarbete. Vi riktar oss således även mot universitets-och folkhögskolestudenter i internationella frågor. Erfarenhet från föreläsningar och utbildningar i ämnet visar att publiken åldersmässigt spänner från unga studenter till äldre pensionärer.

Frågan om internationellt solidaritetsarbete är i allra högsta grad levande och filmen ger ett historiskt perspektiv till samtidens engagemang som sker i andra länder men också hemma i Sverige. Filmen fyller en viktig kunskapslucka om det svenska internationella solidaritetsarbetets historia, viktig för alla som arbetar med internationella relationer.

Goal

Målet med kampanjen är att få in pengar för att kunna arbeta med att klippa en första version av filmen där berättelsen och karaktärerna tydligt framgår. Denna ska användas för att söka fortsatt finansiering för att nå slutmålet: en färdig dokumentär film om Sveriges internationalisering, berättad av några av dem som var med, till hösten 2018.

Budget

Produktionskostnader inspelning: 30 000 kr

Resor, kost och logi: 20 000 kr

Produktionskostnader redigering: 40 000 kr

Summa: 90 000 kr

______________________________________________________________

Beviljat från fonder 30 000 kr

Reaktor sydost 20 000 kr

Sökta medel från CrowdCulture 40 000 kr

103%