Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

103%

Ge ett år av ditt liv

Kreatör: cecilia jonsson Kronoberg, Sweden Demokrati / Politik / Samhälle/Omvärld / Utbyte / Globalt/Film
Synopsis

Det är 1960-tal. Världen ligger öppen och Sverige och vanliga svenska ungdomar tar plats på den internationella scenen. Dokumentärfilmen Ge ett år av ditt liv handlar om hur Sveriges internationellt inriktade och sekulära solidaritetsarbete tog sina första steg i det som då kallades för u-länder, berättad av dem som var med. Vad kan historien lära oss om dagens globala utmaningar?

Under efterkrigstiden blev Sverige internationellt känt som ”det moraliskt goda hjälplandet” med namn som Raoul Wallenberg, Gunnar och Alva Myrdal, Dag Hammarskjöld och Olof Palme. Men grunden för det svenska internationella solidaritets- och fredsarbetet lades också av u-landsvolontärerna, de som var unga under 1960-talet och som i ideella organisationers regi arbetade oavlönat under ett par års tid i världens u-länder. Syftet var att tillsammans med lokalbefolkningen förbättra människors livsvillkor under devisen ”hjälp till självhjälp”.

Det var bondsonen från Dalarna som fann sitt livs kärlek när han byggde hus och verksamheter i ett av Indiens slumområden. Det var den 22-åriga murardottern från Stockholm som längtade ut i världen och som kom att arbeta nära unga medellösa kvinnor i batikverkstaden, en erfarenhet som inverkade på hennes framtida yrkesval, och den unga tandsköterskan från östgötska landsbygden som under ett par års tid arbetade på ett barnhem. Lilla Teresa, en av flickorna som stod henne nära under volontärtjänsten, finns fortfarande kvar i tankarna. De har aldrig tänkt att de gjorde något särskilt, snarare tvärtom. Få har pratat särskilt mycket om sina erfarenheter, för vem hemma kunde förstå vad de varit med om? Några ser det som det viktigaste de gjort i sitt liv. Någon tycker att volontärtjänsten var en förfärlig tid där det inte gick att utföra särskilt mycket och avbröt i tjänsten i förtid för att återvända hem. De berättar om svårigheter, motgångar, framgångar och förlängningar av tjänstgöringen. Många återvänder fortfarande ofta i tankarna till människorna som stod dem nära och till platserna där de arbetade, men känner tvivel; var det rätt att åka dit och sen försvinna hem? Hjälpte jag egentligen någon, eller var det mest jag som fick en erfarenhet? Trots sina tvivel visar historien att de var med om att lägga grunden till svenskt internationellt solidaritetsarbete och Sveriges internationellt goda rykte, samtidigt som erfarenheterna av mänskliga möten, hårt arbete, kärlek, dubbla känslor av vanmakt och möjligheten till makt att vara med och förändra människors livsvillkor, formade deras liv. Den första generationens u-landsvolontärer var unga, ofta outbildade – men inte obildade – kvinnor och män. Utan att veta om det var de en del i en global rörelse där internationalisering och u-landshjälp snabbt seglade upp som en av tidens viktigaste frågor och var med om att ta steget ut i världen. Men, vilka var de? Varför ville de göra volontärtjänst? Vad gjorde de och vart tog erfarenheterna dem vidare i livet?

Dokumentärfilmen baseras på ett unikt material filmat av en av dem som var med. Vi ser förberedelserna hemma i Sverige, båtresan över haven och möten med människor och platser under de första två årens arbete i ett av Indiens slumområden. Intervjuerna är personligt hållna och handlar om levda erfarenheter - infriade och grusade förhoppningar, drömmar, kärlek, livslånga vänskapsband. De enskilda berättelserna kontextualiseras som en del i Sveriges och svenskarnas internationalisering där grunden för den kollektiva kunskapsbasen om internationellt solidaritetsarbete läggs. Ingvar Carlsson (f d statsminister), Birgitta Dahl f d politiker och riksdagens talman) och KG Hammar (f d ärkebiskop och samhällsdebattör) sätter händelserna i sitt tids- och rumsliga sammanhang. För dagsaktualitet medverkar Carin Jämtin (nuvarande gd Sida) och några unga volontärer som berättar om sin syn på världen, sina drömmar och förhoppningar på världens utveckling.

Ge ett år av ditt liv visar en hittills okänd (kvinno)historia om hur svenska ungdomar och folkrörelser byggde upp, och fortfarande bygger på, det svenska internationella solidaritetsarbetet. Det handlar om hopp, hårt arbete, människoöden och en stark framtidstro. Filmen presenterar aktuell forskning på ett tillgängligt och spännande grepp.

Läs projektspecifikationerna

Kommentarer