Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifikationer

Plan

Planen med projektet är att utöka samt fördjupa uttrycket i Argentinsk Tango. Syftet är att få en större förståelse hos deltagarna för kroppen och kommunikationen i utövandet av den Argentinska Tangon.

Vi vill med detta ge olika verktyg för att fördjupa utövandet av dansen som bygger på kommunikation inom det dansande paret. Då den Argentinska tangon inte som andra danser har fasta turer som kan följas utan är en improvisationsdans så är presentationen och kommunikationen av dansen lika med parets presentation och gemensamma tolkning av musiken som spelas i stunden.

Den konkreta planen i nuläget är att samla in pengar för att kunna genomföra två workshops med en erfaren coach i teater, scenframträdanden, röst och rörelse med 30 års erfarenhet.

Target users

Tre målgruppen finns för kampanjen:

1) Medlemmar i föreningen Gefle Tango

2) Medlemmar i närliggande föreningar som också dansar Argentinsk Tango

3) Personer som aktivt och mångårigt dansat Argentinsk Tango men inte har föreningstillhörighet.

Goal

Målet med projektet är att fördjupa och lära känna innebörden av kroppens rörelse och kommunikation i dansen samt mellan eller i det dansande paret.

Som en del av föreningens kulturgärning finns behov av att stärka, utbilda och inspirera utövare av Argentinsk Tango i deras dans. Detta för att de ska fortsätta utöva och sprida den Argentinska Tangon i Gävle med omnejd.

Budget

Totalkostnad för de två workshops är beräknad till 28 800:- i detta ingår arvode till coachen, bok skriven av coachen, lokalhyra samt förtäring vid workshoparna. Egna insamlade medel beräknas ge 12 800:- kr och övriga 16000 kr beräknas komma från Gävleborgsfonden.

105%