Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

105%

Fördjupad passion och kommunikation

Kreatör: Föreningen Gefle Tango Gävle, Gävleborgs län, Sweden, Sweden Dans / Performance / Teater / Cirkus
Synopsis

Den ideella föreningen Gefle Tango bjuder upp! Till att stödja den Argentinska tangons utövande i Gävle. Att hjälpa föreningen Gefle Tango att stimulera, motivera och ge dansarna nya verktyg i sitt utforskande och utövande av den Argentinska tangons mysterier. Detta gör att vi kan sprida och utöva den Argentinska tangons kulturarv och i förlängningen visa för andra samt locka nya till denna dans.

Den fantastiska, intensiva och passionerade pardansen Argentinsk tango är idag mycket populär och har sitt ursprung i Argentinas huvudstad Buenos Aires, samt Montevideos gamla immigrantkvarter under det sena 1800-talet.

Det är inte lätt att hitta de absolut korrekta rötterna till tangon, troligtvis så kommer namnet tango från afrikanska slavar. De kallade den platsen där de brukade dansa för tango under början av 1800-talet.

Under 1890-talet så togs tangon till, och etablerades på en del bordeller i Buenos Aires samt Montevideo. Många dansade tango eftersom det hjälpte dem att fly en stund från det hårda liv som man levde då, och under denna tid så ansågs tangon vara en icke rumsren dans med oanständiga och skandalösa rörelser.

När det gäller tangons infart i Europa så skedde detta i början av 1900-talet, och det spreds helt klart en riktig tangofeber runt om i Europa. Den Argentinska tangon har sedan 1980 talet åter blivit mycket populär både i Europa, Asien och Amerika.

Från 2009 är den Argentinska tangon klassad som ett immateriellt världsarv.

Till Gävle kom den Argentinska tangon i början på 2000 talet. Och har sedan dess stannat. 

Från 2006 har den Argentinska tangon arrangerats under namnet Gefle Tango. Då i formen av ett nätverk av personer som utbildade i och dansade Argentinsk tango under åren 2006 - 2017. Flera av dem reste även till Argentina för att utbilda sig i dansen.

Den ideella föreningen Gefle Tango bildades på våren 2017. Orsaken till föreningens bildande var att de huvudlärare vi då hade av olika anledningar slutade undervisa Argentinsk tango i Gävle. 
Sedan hösten 2017 har föreningen Gefle Tango arrangerat studiecirklar i Argentinsk Tango i samarbete med studieförbundet NBV.

Kursernas nivå har varit från grundkurs till avancerad nivå. Förutom de ordinarie lärarledda kurserna så har också föreningen arrangerat inspirations/fördjupnings kvällar för de mer erfarna dansarna. 
Vi har skiftat inspiratör vid varje träff och var och en har tagit upp en aspeḱt eller teknik inom tangon man vill föra vidare till deltagarna. De senaste två åren har vi haft 21 inspirationskvällar i föreningen.

Föreningen arrangerar även praktikor = träningstillfällen på söndagar under vår, höst och vinter. 
På sommaren har föreningen sommardanser i Regementsparken i Gävle varje onsdagkväll under 11 veckor. Innan Milongan börjar så har vi "prova på" för allmänheten.

Föreningen och/eller samarbetspartners arrangerar regelbundet socialdanser, Milongas. I Anslutning till dessa Milongas är det oftast inbjudna externa lärare som håller workshops dagen innan samt dagen efter. Möjlighet till privatlektioner brukar också finnas.
Dessa lärare är proffesionella dansare med lång erfarenhet av att undervisa i Argentinsk tango, inte sällan är de från Argentina eller är utbildade där.

De mer erfarna dansarna besöker också andra städer och länder för att gå utbildningar eller dansa Argentinsk tango socialt under en dag, en helg eller en vecka. Det är både inom Sverige men ofta i städer i Europa.

Många av de som dansar Argentinsk tango söker också inspiration till dansen inom andra aktiviteter som andra danser, yoga, meditation och budosporter. Och ibland kan det vara tvärt om.

Vi inom Gefle Tango har utifrån detta perspektiv syfte att ta hjälp av en coach i teater, scenframträdanden, röst och rörelse som nu är verksam i Gävle efter många år i England. 

Utifrån att Tangon är mer än bara en dans, det är en kommunikation och ett gemensamt uttryck som skapas i stunden av paret som dansar. Detta i samklang med musiken som spelas och omgivningen som man dansar i.

Vi tror att på detta sätt utveckla vår insikt och känsla för rörelse av kroppen samt kommunikation som finns som en del av scenkonst och drama kommer ge vårt uttryck av Argentinsk tango en ny inspirationskälla.

Utifrån denna nya kunskapskälla så vill vi tillsammans undersöka, utforska och integrera detta nya område för oss i den Argentinska tangon.

Vi tänker oss att under hösten 2019 hålla två helg workshops under ledning av denna coach.
Antal deltagare kommer vara ca 20-22 personer per gång. Syftet är att vi under dessa workshops ska lära oss nya tekniker för kommunikation, kroppsmedvetenhet och rörelse i rummet.

Följ oss gärna på https://www.facebook.com/gefletango/ eller www.gefletango.se

Läs projektspecifikationerna

Kommentarer