Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifikationer

Plan

I april 2018 ska en grupp på (förhoppningsv is) 24 diakonistuderande åka till Moldavien på studieresa. Men vi behöver ett ekonomisk bidrag för att bekosta en del av vår resa, så att alla i klassen kan följa med, oavsett ekonomiska förutsättningar just nu.

Det är viktigt för oss som blivande medarbetare i kyrkor och kristna sammanhang, men även som samhällsmedborgare att förstå vilka villkor människor lever under. Vi hoppas också kunna lära oss om hur vi kan organisera arbete för upprättelse och hopp, bidra till ökad förståelse för fattiga migrantarbetare som kommer hit och vara med att utveckla Equmeniakyrkans sociala mission.

 

Moldavien är ett land i kollektiv depression. Det sägs att den relativt låga arbetslösheten i Moldavien beror på att de flesta som var arbetslösa redan lämnat landet. Många av dem är föräldrar och barnen lämnas kvar hemma. Enligt officiella siffror från UNICEF finns 260 000 socialt föräldralösa – ”social orphans” i Moldavien, inofficiella siffror talar om ännu fler. Barn som växer upp utan vuxen vägledning och bekräftelse. Många unga människor vill lämna Moldavien. Om man frågar ungdomar i en skolklass vad de vill göra sedan säger 90% att de vill flytta utomlands. Både de socialt föräldralösa och andra barn är i riskzonen för att bli utsatta för människohandel.

Equmeniakyrkans samarbetsorganisation, som också tar emot oss i Moldavien, heter Beginning of Life. De arbetar mycket med förebyggande arbete, med information i skolor om vilka varningssignalerna är, hur man ska agera om någon försöker rekrytera en. De har också ett rehabiliteringscenter för unga tjejer som kommit tillbaks, antingen genom att ha blivit tagna av polisen och tillbakaskickade, eller så har de lyckats fly. Programmet för rehabilitering och återintegrering i samhället är på två år.

I det förebyggande arbetet jobbar de också mer långsiktigt Soffor med grupper av tonåringar som löper risk att bli utsatta för människohandel. Beginning of Life har ett program där de träffar dem regelbundet under en längre tid i utbildning för ledarskap. 160 ungdomar mellan 16 och 19 år samlas varje vecka för att lära sig förstå sig själva, få stärkt självkänsla, se möjligheter, sätta upp mål, planera, fokusera, få struktur i sina liv, och så småningom att lära sig förstå andra, ledarskap och att ta sociala initiativ.

Moldavien är inget stort land. Beginning of Life hoppas kunna utveckla det förebyggande arbetet till att nå fler ungdomar och i alla delar av landet och på så sätt fortsätta göra skillnad inte bara för individer utan för hela det moldaviska samhället.

 

Target users

Blivande diakoner och andra diakonistuderande.

Goal

Målet är att samla in till motsvarande tio av deltagarnas kostnader för resa och boende. Övriga kostnader bekostas av studenterna själva.

Budget

Resa 2800 kr

Boende 950 kr

Mat 1200 kr

Transporter 200 kr

Övriga utgifter (presenter osv) 50 kr

Totalt: 5200 kr 

Målet är att samla in pengar för att kunna bekosta 10 personers resa.

101%