Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

100%

Arbetssamhället

Kreatör: danielle Sweden Film
Synopsis

Förr i tiden trodde man att framtidens människor endast skulle arbeta några timmar per vecka, eftersom teknologi skulle ersätta mänsklig arbetskraft. Nu är det 2014. Robotar och datorer utför vårt arbete, vi producerar mer än vi behöver och har svårt att hitta arbetstillfällen till alla som vill ha. Ändå anpassar vi inte arbetstiden efter det. Varför?

När man ställer människor frågan "Vad skulle du göra om du blev ekonomiskt oberoende?" svarar två tredjedelar att de skulle säga upp sig från sitt jobb. Är det så att majoriteten av Sveriges befolkning arbetar av ekonomiskt tvång?

Jag vill med min film undersöka vad arbete innebär idag. Vad betyder arbete för människan? Hur kommer det sig att vi, med undantag av några år av industrialismens hårdaste dagar aldrig arbetat så många timmar som vi gör idag? Varifrån kommer politikernas enighet om att lösningen på arbetslösheten idag är att skapa nya arbetstillfällen, istället för att fördela det arbete vi har och gå ner i arbetstid?

Filmen bygger på Roland Paulsens bok ”Arbetssamhället - Hur arbetet överlevde teknologin”. Paulsen är doktor i sociologi och har specialiserat sig på ämnet. Han har studerat hur synen på arbete har förändrats genom historien, på 1800-talet beskrevs arbete som en plåga och fint folk arbetade inte. Idag ses det istället som en dygd.

Experter/Talespersoner

Arlie Russel Hochschild, proffessor i sociologi har forskat på "det emotionella arbetet”. Dvs alla dessa sysslor där det går ut på att "vara trevlig" mot betalning, hur det i längden påverkar vårt egna känsloliv.

Anne-Marie Pålsson, nationalekonom och upphovsman till RUT-avdraget talar om varför hon anser att arbete är viktigt för människan och samhället och varför vi måste arbeta så mycket som vi gör idag.

Gudrun Schyman är en av de politiker som driver frågan om 6 timmars arbetsdag. Hon talar om arbete ur ett feministiskt perspektiv.

Vad är alternativen?

Anders Erkeus från Basinkomst Stockholm presenterar basinkomst som ett alternativ till arbetslinjen. Han besvarar frågor som; Vilken ska basinkomstens roll vara? Hur skulle det fungera? Hur ska det finansieras?

Det norrländska konsultbolaget Brath är ett av få företag som har 6 timmars arbetsdag med full lön, och företaget växer så det knakar. Vi träffar dem och får veta hur det fungerar.

Syftet med filmen är att göra en så bred kartläggning av ämnet som möjligt och att skapa en förändring i synen på arbete idag. Politiker och vanliga människor som har olika relation till arbete kommer att intervjuas. Några exempel är; människor som älskar sitt jobb, människor som hatar sitt, arbetslösa, de som väntar på att gå i pension och de som fruktar det.

Väljer du att bli månadsgivare för 50 kr så hjälper du filmen att öka sitt procentuella dagliga stöd från Filmbasens pott. Ju fler stödjare visar också på att det finns en publik och det blir lättare att få stöd från finansiärer och svt.

Läs projektspecifikationerna

Kommentarer