Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Användarvillkor och riktlinjer

Riktlinjer för projektfinansiering på Crowdculture.se 

Projekten som läggs upp på Crowdculture ska:
- Följa svensk lagstiftning
- Innehålla kulturella element och värden
- Skapa en upplevelse för fler än bara projektägaren
- Ha en genomarbetad kampanj, med belöningar, text och bild/video
- Sprida och kommunicera sin kampanj

Projekt som på något vis motsäger sig dessa riktlinjer tas bort från Crowdculture.se av sitens administration. Crowdculture tar inga avgifter, stödjarnas pengar går oavkortat till projekten.

ANVÄNDARVILLKOR
Utvecklade användarvillkor finner du som pdf-dokument för nedladdning nedan. De tre avtalsnivåerna innebär i korthet:

Avtal Stödjare och månadsstödare:
Som vanlig stödjare till ett projekt som inte uppnår full finansiering får du pengarna tillbaka. Som månadsstödjare betalar du 50 SEK per månad och om ett projekt inte uppnår full finansiering, eller når full finansiering innan slutdatum, går pengarna till en gemensam fond som betalas ut till andra kulturprojekt på sidan. Dina kontaktuppgifter lagras enligt personuppgiftslagen.

CrowdCulture kan när som helst blockera din användare och ta bort dina inlägg om du bryter mot lagen, publicerar kränkande kommentarer eller på annat sätt missbrukar ditt konto.

Avtal Projektägare:
Som projektägare förbinder du dig att skapa projekt som överensstämmer med de riktlinjer som ovan angivits. Du ansvarar för att kampanjen är väl genomarbetad samt att sprida och kommunicera kampanjen till din publik.

Om ditt projekt når full finansiering inom din registrerade period får du en utbetalning från CrowdCulture, uppnår du inte full finansiering inom denna period betalas inga pengar ut. Du förbinder dig att återrapportera vad du använt pengarna till via sidans bloggfunktion, så att vi kan se att du faktiskt genomfört det projekt du lovat att göra.

Dina kontaktuppgifter lagras enligt personuppgiftslagen. CrowdCulture kan när som helst blockera din användare och ta bort dina inlägg om du bryter mot lagen, publicerar kränkande kommentarer eller på annat sätt missbrukar ditt konto.

 

Detaljerade avtal

Avtal för stödjare
Projektägaravtal