Loading...

Settings Create Culture Find Culture Help Join us / Sign in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

100%

Stenvalvbroar

Author: Stenvalvbroar Sweden Arkitektur / Infrastruktur
Synopsis

Småländska stenvalvsbroar är ett kulturprojekt som ska resultera I utgivning av en fotobok, en skärmutställning, bildspel och muntligt berättande. Ändamålet är att aktualisera, sprida kunskap om och öka intresset för genuint kulturarv.

Read project specifications

Comments