Loading...

Settings Create Culture Find Culture Help Join us / Sign in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifications

Plan

Projektet gemomförs under säsongen 2013.

Aktiviteterna startar i april med gödsling och harvning.

I maj sker sådden och växtprocessen löper framåt med den första blomningen i augusti.

Projektet kulminerar med skördefesten i slutet av september.

Avslutet sker när solrosorna vissnar och slaghackan går i november.

Target users
Goal

Målet är att skapa en verklig mötesplats och att visa på kulturens samhällsutvecklande funktion. Att tillämpa kulturell verksamhet inom nya och flera områden skapar ett mera kreativt klimat som ökar stadens attraktivitet, vilket i sin ger goda verkningar.

 

Med positiva erfarenheter från 2012 finns nu förutsättningar för en unik och annorlunda mötesplats. Solrosfältet, centralt i staden, stämmer väl överens med Växjö som Europas grönaste stad. Projektet fyller också en viktig funktion ur ett socialt ekonomiskt perspektiv.

 

Hofs Lifs står för arbetet i form av projektledning, genomförande, skötsel, information och marknadsföring. Arbetssökande och sjukskrivna inom föreningens praktik- och rehabiliteringsverksamhet utför det ytterst tidskrävande arbetet med ogräsrensning. I den ekologiska odlingen utförs allt detta arbete för hand. Fältets rader av solrosor mäter sammanlagt 3,4 mil. Lantbrukare utför plöjning, gödsling, harvning och sådd. Nelson Garden bidrar med utsädet. Som deltagare i skötseln har även funnits sammanlagt 10 feriearbetande ungdomar.

 

Principen för solrosodlingen är att den görs till en helt öppen och tillgänglig plats. Besökare ges möjlighet att kontinuerligt följa utvecklingen. Platsen står öppen för picnic, utflykter och andra initiativ. Hofs Lifs i samarbete med andra aktörer anordnar kulturevenemang såsom dans, teater och höstmarknad. I anslutning till skördefesten 29 september anordnas också ett seminarium om solrosodling som social ekonomi. Seminariet som äger rum den 27 september är ett samarrangemang med Tingsryds kommun. Medverkar gör bland andra Ekobankens VD Annika Laurén, Anders Borgerud näringslivschef från Tingsryds kommun och professorn i entreprenörskap Bengt Johannisson, Linnéuniversitetet.

 

Budget

För att kunna genomföra solrosfältet i år behövs ett ekonomiskt stöd. Ett önskemål är att täcka hälften av kostnaderna  60.000 kronor genom Crowdculture. Resterande hälft ansöks via Växjö kommun.

 

BUDGET 120.000

-Lantbrukarinsatser 45.000

-Marknadsföring 50.000

-Material 25.000

 

Förra året var kostnaderna för solrosprojektet totalt 117.000 kronor, arbetsinsatsen undantagen. Se nedanstående utvärdering av solrosprojektet 2012 innefattande effekter och kostnadsfördelning.

 

 

Utvärdering 2012

Det organiska konstprojektet med två hektar solrosor i Växjö

Erfarenheterna av projektet är odelat positiva. Trots en relativt mulen, sval och torr sommarsäsong har odlingen varit framgångsrik. Ett betydelsefullt resultat är att det nu finns kunskap om hur solrosodling i stadsmiljö går till, vad det kostar och vilka effekter det ger.

 

Solrosfältet har varit en folklig och välbesökt mötesplats för tusentals barn, ungdomar, vuxna och äldre. Responsen har varit fantastisk. Medvetenheten om fältets existens har i princip varit hundraprocentig. Mediabevakningen har varit god med tre större reportage i Smålandsposten, två inslag i Sveriges Radio, ett i SVT Smålandsnytt, ett i TV4 Sydost, två artiklar i Magazinet samt hög frekvens på Facebook och Instagram.

 

Det kan finnas goda skäl att göra solrosfältet till ett återkommande inslag i Europas grönaste stad. För att få till stånd en fortsättning nästa år krävs ett tydligt formulerat uppdrag och en finansiering. Lämpligt vore ett samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och kulturliv. Hofs Lifs, Växjö kommun och ett sponsrande företag skulle utgöra en praktisk komposition för en sådan samverkan. Innevarande år har kostnaderna för solrosprojektet varit totalt 117.000 kronor, arbetsinsatsen undantagen. Se lista över effekterna och kostnadsfördelningen nedan.

 

 

Effekter

Växjö har fått ett tillskott i form av en folklig, intressant, hållbar, vacker, oväntad och nyskapande mötesplats.

Solrosfältet har bidragit till trovärdigheten i kommunens epitet: Växjö - Europas grönaste stad.

Solrosorna har fungerat som en levande, uppväxande och ständigt förvandlande park, som har varit möjlig att följa på nära håll.

Solrosorna har förbättrat jorden. Solrosorna har den egenskapen att de drar ut gifter ur marken. Samtidigt utgör solrosor en av de bästa gröngödselgrödorna.

Solrosorna har bidragit till att förbättra luftkvaliteteten i staden.

Solrosorna har gett många småfåglar föda.

Solrosfältet har samlat enorma mängder av humlor och bin.

Solrosorna har haft ett betydande skönhetsvärde i staden.

Solrosfältet har utgjort en fascinerande och inspirerande företeelse ur ett stadsplaneringsperspektiv.

Solrosfältet har konkret gett skörd till närproducerad solrosolja, solrospesto och rostade solrosfrön.

Solrosfältet har utgjort en pedagogisk upplevelseplats för mängder av daghem och skolor.

Nationell uppmärksamhet i samband med Matmässan.

Solrosfältet har använts till rekreation, utflykter och hälsofrämjande aktiviteter.

De båda näraliggande gymnasieskolorna Teknikum och Katedral har använt solrosfältet i undervisning, raster och promenad.

Projektet har fyllt en viktig funktion ur ett arbetsmarknadsmässigt och socialt perspektiv. Själva arbetet med solrosfältet har utförts av deltagare från den verksamhet för arbetssökande som Hofs Lifs bedriver. Tack vare de arbetssökandes insats blev fältet en realitet. Sysslan var både kompetensutvecklande och meningsfull eftersom den också gav andra människor en värdefull upplevelse. Flera parter berikas. Synergieffekter genereras och Växjöstaden och regionen får ta del av många sammantagna vinster.

 

K O S T N A D E R

 - lantbruk - plöjning, gödsling, harvning, sådd, hackelse                                                            

 32.000

- redskap - hackor, spadar, skottkärror med mera                                                                      

11.000

- material - virke, halm med mera                                 

6.000

- marknadsföring - original, foto, affischer, vykort, tryck, annonsering                                  

63.000

- skördefest - evenemang                                                                                                              

16.000

- skördefest - försäljning gåva till Läkare Utan Gränser                                                              

14.000

- bidrag - Växjö kommun                                                                                                                   -

15.000

- sponsring - Nelson Garden                                                                                                            

-10.000

TOTALT                                                                                                                               

 117.000 kronor

 

Mer om solrosprojektet finns att läsa på Hofs Lifs hemsida: www.hofslifs.se   Där finns även ett bildspel som speglar förra årets process från frö till skörd.

101%