Loading...

Settings Create Culture Find Culture Help Join us / Sign in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

101%

SOLROSOR I VÄXJÖ

Author: Hofs Lifs ideell förening Sweden Demokrati / Politik / Samhälle/Miljö / Hälsa / Mat/Arkitektur / Infrastruktur/Barn / Unga/Bildkonst / Skulptur / Utställning
Synopsis

Solrosfältet i Växjö med gångar, torg och utsiktsplats är en unik form av stadsodling som lockar människor i alla åldrar. Det rör sig om 450 000 solrosor på två hektar historisk åkermark. Platsen ligger endast några hundra meter från Domkyrkan. Solrosfältet är en mötesplats från sådden i maj till skördefesten i slutet av september. Fältet utgör ett levande konstverk och en modern form av stadspark där det är möjligt att följa den organiska förvandlingen på nära håll.

Solrosfältet används för promenader, utflykter, kontemplation, fotografering, lek, utomhuspedagogik och spontana kulturhändelser. Blomningen samlar enorma mängder av humlor och bin. Förutom självplock av solrosor ger skörden härproducerade ekologiska solrosfrön. Dessa används sedan till olja, rostas och förädlas till solrospesto. 

Arbetet med solrosfältet utförs av Hofs Lifs, en ideell kulturförening. Kostnaden uppgår till 60.000 kronor, arbetet undantaget.  Utgifterna består av lantbrukarinsatser, material, information och marknadsföring.

Read project specifications

Updates

Film Solrosfältet 2014

Ett organiskt konstverk och levande mötesplats som omfattar födelse, liv och död. En stadslunga som skapar upplevelser för alla invånare. En uppväxande park med ett hav av solrosor.

Kommunen välkomnade idén och upplät marken. Utsädet skänktes av en lokal fröfirma. Lantbrukare plöjde, harvade, gödslade och sådde solrosfrön på det två hektar stora området. Fröna blev till plantor och ogräs hackades bort för hand i rader som sammanlagt mätte 3,4 mil. Halmbeströdda gångar ledde in till de två meter höga blommorna. Öppna platser anlades att mötas på. Människor sökte sig till fältet. Längst upp vid det största ängsbevuxna torget byggdes en utsiktsplatå varifrån hela staden med domkyrkan kunde beskådas. Konserter, promenader, seminarier och kaféverksamhet arrangerades inne i fältet liksom en stor skördefest i september med försäljning av närodlade grönsaker och äpplen.

Den väldiga ekologiska solrosodlingen mitt i staden väckte stort intresse, förvåning och förtjusning bland invånarna. De 450 000 blommorna samlade även stora mängder bin och småfåglar. Solrosfältet lockade en bred skara av människor förskolegrupper, skolklasser, picnicbesökare, ungdomar, äldre, barnfamiljer och nyfikna flanörer. Det blev ett annorlunda besöksmål som fick stor medial uppmärksamhet både i och utanför Växjö.

Solrosfältet blev en manifestation och ett bevis på att ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är intimt förknippat med vartannat. Arbetssökande och feriearbetande ungdomar i Hofs Lifs verksamhet förverkligade fältet som kom att förändra och berika staden. Sysselsättningen blev utvecklande och meningsfull eftersom den gav andra människor en värdefull upplevelse. Solrosfältet genomfördes första året utan bidrag. Andra året skedde finansieringen genom en insamlingskampanj med stöd från Regionförbundet södra Småland. Genom kampanjen samlades pengar från privatpersoner och företag. Växjöborna och näringslivet blev därmed medskapare av det organiska konstverket och den nya mötesplatsen i staden.

Något hände när blommorna öppnade sig. Människorna öppnade sig också. Det märktes. Människorna blev mjukare.

För att uppnå en hållbar samhällsutveckling krävs mjuka människor.

Ca 47.000 besökare, varav skördefesten 5000.

Read more project news (1)

Comments