Loading...

Settings Create Culture Find Culture Help Join us / Sign in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

192%

Skulptur av Frida Stéenhoff i Sundsvall

Author: Qvinnouniversitetet Sundsvall Sverige, Austria Bildkonst / Skulptur / Utställning
Synopsis

VAR MED OCH SAMLA IN PNGAR TILL EN SKULPTUR AV FRIDA STÈENHOFF I SUNDSVALL!

Feministen och författaren Frida Stéenhoff verkade i Sundsvall 1887-1908 under 21 produktiva år. Det var i Sundsvall som hon 1903 introducerade begreppet feminism i Sverige och sedan spred det genom en debattskrift och under föredrag på andra platser i Sverige. I dramer, föredrag och debattskrifter propagerade hon för rösträtt, barnbidrag, moderskapspeng och sexuellt likaberättigande och mot dubbelmoral, prostitution och militarism. Frida var en av det moderna samhällets pionjärer!

Read project specifications

Comments
Similar projects