Loading...

Settings Create Culture Find Culture Help Join us / Sign in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

106%

Reportagebok om Omställningsrörelsen

Author: Ylva Lundkvist Fridh Sverige, Austria Litteratur
Synopsis

Vill du inspireras till att samskapa ett samhälle inom planetens gränser? I reportageboken "Omställningsrörelsen - Globala utmaningar, lokala lösningar" vill vi ta dig med på en resa genom hela Sverige. Du får ta del av berättelser från verkligheten: om hur vi ställer om till verkligt hållbara lokalsamhällen. Omställningsrörelsen är en global gräsrotsrörelse som består av människor som tar gemensamma initiativ för att ta hand om sig själva, varandra och naturen. Med utgångspunkt i platsen och lusten skapas tillsammans ett samhälle bortom den fossila energin. 

Reportagen är redan skrivna av journalisterna som jobbade på, numera nedlagda, Landets Fria Tidning. Nu behöver vi din hjälp att finansiera tryckkostnaden av de 200 första böckerna. Förslagsvis genom att förköpa boken. Allt eventuellt överskott från bokförsäljningen doneras till Omställningsnätverket, en stödförening för lokala omställningsinitiativ. Skribenterna och upphovsrättsinnehavaren avstår från royalty. Flera av reportagen som kommer att vara med i boken finns fortfarande att läsa på hemsidan: www.landetsfria.se/omstallning 

Vi som jobbar med detta bokprojekt är Abigail Sykes, f.d. chefredaktör på Landets Fria Tidning och numera lärare på kursen "Hållbarhet, journalistik och sociala medier" på Holma folkhögskola, samt Ylva Lundkvist Fridh, omställningssamordnare på Hela Sverige ska leva och ledamot i Omställningsnätverkets styrelse. Kampanjen stöds av bland andra Mediehuset Grönt som ger ut Nyhetsmagasinet Syre och Fria Tidningen, liksom de ideella föreningarna Hela Sverige ska leva, Omställningsnätverket och Studiefrämjandet.

www.helasverige.se

www.omstallning.net

www.friatidningen.se

Read project specifications

Comments