Loading...

Settings Create Culture Find Culture Help Join us / Sign in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifications

Plan

KULTUR PÅ VISCHAN kommer att pågå mellan d 28 juli - 1 augusti 2015. Progam och närmare information kommer att läggas ut på Kulturbasens hemsida under juli månad.

 

Target users
Goal

I nuläget existerar här ingen lokal att bedriva någon kulturverksamhet i och vårt mål är att i framtiden skapa en kulturell mötesplats på landsbygden.

För att få igång detta vill vi, under en vecka  i sommar använda detta tillfälliga rum för nämnda kulturarrangemang. Det kommer att så ett frö, ge mersmak och öppna upp för kulturen här i bygden samt ge en bild av vad som kan hända på solid basis på lite längre sikt. 

Vår framtidsvision är för det första att cirkustältet blir ett på sommaren årligt återkommande kulturarrangemang och att också de boende på landsbygden tillslut får en ordentlig kreativ mötesplats.Budget

Den önskade summan på 20 000kr som vi söker är till för att täcka arrangemangets basbehov. Alla pengar utöver denna summa kommer oavkortat gå till att göra arrangemanget ännu mer fantastiskt.

Såhär ser budgeten ut:

Tälthyra 15000
Ljus/Ljud 8000
Kostnader för personer m F-skatt, konserter,
teaterföreställningar
65000
Produktionskostnader – material, utrustning 20000
Marknadsföringskostnader 12000
Administrativa kostnader 6000
Övrig kostnad (el, vatten, sanitet) 10000
SUMMA 136000

101%