Loading...

Settings Create Culture Find Culture Help Join us / Sign in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifications

Plan
Target users
Goal
Budget

Totalkostnad för de två workshops är beräknad till 28 800:- i detta ingår arvode till coachen, bok skriven av coachen, lokalhyra samt förtäring vid workshoparna. Egna insamlade medel beräknas ge 12 800:- kr och övriga 16000 kr beräknas komma från Gävleborgsfonden.

105%