Loading...

Settings Create Culture Find Culture Help Join us / Sign in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Specifications

Plan

1 maj start crowdfundingkampanj

 

 

1a Augusti repetitioner och förberedelser på Södermalm

 

 

14e och 16e Augusti 2015 Föreställningar äger rum på södermalm!

 

Target users
Goal

Att ge södemalm en oförglömlig teaterupplevelse som ekar kvar genom trafikskyltarna i området.

 

 

Budget

Vi har fått stöd från Stockholms Stad (30 000kr) samt från Svenska kulturfonen (18 000). Vi finansierar resten med hjälp av biljettintäkterna från crowdfundingkampanjen.

Crowdfundingkampanjens inkomster kommer att täcka löner för arbetsgruppen samt materialkostnader.

 

 

101%