Loading...

Settings Create Culture Find Culture Help Join us / Sign in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

CrowdCulture blog

Read our development news

Crowdfunding en global trend

Posted: 26.06.2013

I Sverige har det varit mycket mediateckning med fokus på crowdfunding under 2013 men i jämförelse med många andra länder är intresset ganska så svalt. När du vill nå ut med din kamapanj är det en god idé att titta på kartan här för att guida dig till vad som kan vara klokt att satsa på i form av spridning i sociala media.<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

Return to the blog