Laddar...

Inställningar Skapa kultur Hitta kultur Hjälp Logga in
Nothing entered

Ok, I'm ready for action

Once you'll start searching, your results will dynamically appear here.

Vad är CrowdCulture?

Publicerat: 19.08.2016

CrowdCulture är en plattform för att finansiera kulturprojekt. Genom CrowdCulture kan du förverkliga kreativa idéer genom en kombination av crowdfunding och offentliga bidrag. CrowdCulture öppnade 2010 och är den tjänst för crowdfunding som funnits längst i Sverige.

Hur kan jag bidra?
Alla projekt på CrowdCulture finansieras genom stöd från privatpersoner eller sponsorer. Som stödjare hjälper du en kreativ idé bli verklighet genom att ge en summa pengar som tillfaller projektet om det når sitt finansieringsmål. Du får oftast en belöning för ditt stöd, till exempel en signerad bok för ett bokprojekt eller en biljett till premiären för ett filmprojekt. Om projektet inte når hela vägen betalas dina pengar tillbaka.

Du kan stötta projekten på två sätt - genom att bli månadsstödjare eller göra en direktdonation. Månadsstödjarna har makt över en del av den statliga kulturbudgeten där vissa projekt också får offentliga bidrag för projekt som månadsstödjarna stöttar. 

Hur kommer de offentliga bidragen in?
På CrowdCulture har du makt över en del av statens kulturbudget. Genom att bli månadsstödjare till ett projekt får det automatiskt offentliga bidrag, om projektet valt att ta del av det stödet. Pengarna kommer från olika regionala eller lokala fonder (LINK PUBLIC FUNDS), som valt att ansluta sig till CrowdCulture. Du kan se fördelningen mellan privat och offentligt stöd i grafen med ett % -tecken, under varje projekt.

Vem står bakom CrowdCulture?
CrowdCulture är ett initiativ av Fabel Kommunikation AB som i samarbete med SICS tagit fram systemarkitekturen, med stöd av VINNOVA och Fonden för Innovativ Kultur. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla de som på olika sätt hjälpt till att göra systemet till verklighet. Först och främst till alla kreativa kulturskapare och stödjare som sedan 2009 gett liv till projekten på CrowdCulture. Vi vill även rikta ett stort tack till vår rådgivande grupp: Kathrine Winkelhorn, Pierre Guillet De Monthoux och Marc Markowski. Blandande tänkare och oumbärliga kritiker: Gabriel Widing, Leo Nordwall, Andy Nordgren, Mikael Palmér, Nils Hertting, Dennis Rogenius, Andrew Crookston, Mattias Esbjörnsson, Åsa Åström, Jonny Jergander, Anders Jacobsson, Karl-Petter Åkesson, Staffan Rosenberg.

Frågor
Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp med din kampanj. 
Mejl: hej@crowdculture.se
Twitter: @fabel_stories
Facebook: www.facebook.com/crowdculture